Inspirationsmöte

Vill du få tips och råd om små justeringar, färgval m.m. kan du boka ett inspirationsmöte. Vi avsätter 90 minuter, antingen hos dig eller digitalt. Inför mötet får du i uppdrag att besvara ett antal frågor som vi kommer att använda som underlag under mötet.

Under inspirationsmötet kan vi antingen fokusera på ett specifikt rum eller mer övergripande ta fram en plan för färgskalor, val av textilier, möbler och detaljer, rumsmöblering m.m. Eller så fokuserar vi helt på ett område som exempelvis förvaring eller tips och råd inför renovering. Det är helt upp till dig hur du vill spendera de 90 minutrarna.

Med dig efter inspirationsmötet får du en enklare moodboard, skiss och inköpslista.

 

SEK3 000
inkl. moms

Ingår

  • 90 minuters konsultation
  • Enklare moodboard
  • Enklare skiss
  • Enklare inköpslista
  • Kostnaden för inspirationsmötet ingår om du väljer att boka en inredningskonsultation
Boka inspirationsmöte

Inredningskonsultation

Vill du ha en mer djupgående rådgivning om ett eller flera rum erbjuder Scandinaviangrey skräddarsydda inredningskonsultationer utifrån dina behov. Det kan vara allt från att inreda barnrummet till att få till bättre förvaring, planera en renovering med färg- och materialval samt planlösning, eller hjälp med att inreda en nyköpt bostad helt från start.

Jag hjälper också företag att inreda sina kontor med färgsättning och inredning som speglar företagets varumärke och förutsättningar.

Liksom vid ett inspirationsmöte inleder vi med att kartlägga just dina behov och önskemål. Efter det inledande mötet får du en offert med förslag på upplägg och tidplan.

I alla inredningskonsultationer ingår alltid moodboard, planlösningar och inköpslistor. Du kan också välja en helhetslösning där Scandinaviangrey även köper in möbler och inredning, projektleder renovering samt genomför hela möbleringen på plats åt dig.

Pris enligt offert

Ingår

  • Uppstartsmöte och löpande avstämningar
  • Moodboard
  • Skiss / planritning
  • Inköpslista
  • Det är även möjligt att få en helhetslösning där inköp och möblering på plats ingår samt ev. kontakt med hantverkare.
Boka inredningskonsultation